Vervanglocatie zondagsmis Sint-Pieterskerk

Tot 3 april zijn er in onze Berlaarse parochies geen eucharistievieringen.